GÜVENİLİR

İSTİKRARLI

ULAŞILABİLİR

MÜŞTERİ ODAKLI

BİLGİLİ

ETİK

İLKELİ

GÜLER YÜZLÜ

TAKİPÇİ

NAKLİYE SİGORTASI

Emtia Sigortası
Mapfre Sigorta, ticari nitelikte olan veya olmayan her türlü emtianızı güvence altına alır.
• Bir yerden diğer bir yere kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınması,
• Gümrük sahası ve fiktif depolarda beklemesi,
• Yükleme ve boşaltılması süreçlerinde uğrayabileceği ziya ve hasarlara karşı güvence altına almaktadır.
Taşınan malınız yurtdışında veya yurtiçinde, nakil vasıtasına yüklendiği andan alıcıya teslimine kadar Mapfre Sigorta güvencesi ile teminat altına alınmaktadır.
Mapfre Sigorta Nakliyat Emtia Sigortası ile malın satıcısı, alıcısı veya taşınan malda menfaat ilişkisi olan herkes Mapfre Sigorta Nakliyat Emtia Sigortası’ndan faydalanabilir.


1) Geniş Teminat Institute Cargo Clauses (A)
Bu teminat adından da anlaşılacağı üzere geniş kapsamlı güvence sağlar ve genellikle “Tüm Rizikolar” (All Risks) olarak bilinir. Institute Cargo Clauses (A) veya (All Risks) klozunda aşağıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır:
• Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar,
• Ambalaj yetersizliğinden doğan hasarlar,
• Her türlü gecikmeden doğan hasarlar,
• Radyoaktif kirlenme-bulaşma,
• Sigortalının kötü niyeti, savaş, grev, terör, kargaşalık.
Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi rizikolar arzu edildiği takdirde ek teminat olarak poliçeye ilave edilebilmektedir.

2) Dar teminat
• Denizyolu sevkiyatlarında, nakil vasıtası geminin batması, yanması, karaya oturması, başka bir deniz aracı ile çarpışması veya yangın, infilak sonucu hasarlanması, yani denize ve denizciliğe ait rizikolardan dolayı geminin bir hasara uğraması sebebiyle taşınan mala gelebilecek zarar ve ziyanı karşılar.
• Karayolu sevkiyatlarında, nakil vasıtası kamyonun devrilmesi, yanması, çarpması ile ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi yani kamyon taşımacılığına ilişkin rizikoların gerçekleşmesi halinde mallara gelebilecek ziya ve hasarları temin eder.
• Demiryolu sevkiyatlarında, vagonların devrilmesi, yanması, çarpması, zincirlerinin kopması ile ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi, hat – tünel veya demiryoluna ait diğer yapıların yıkılması, hattan çıkma gibi demiryolu taşımacılığına ilişkin rizikoların gerçekleşmesi sonucu malların maruz kalacağı ziya ve hasarları temin eder.

3) Tam ziya
Nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamen ziyai (tamamen hasarlanması) neticesinde sigortalı malların da “tamamen hasara uğraması” halini temin eder.