GÜVENİLİR

İSTİKRARLI

ULAŞILABİLİR

MÜŞTERİ ODAKLI

BİLGİLİ

ETİK

İLKELİ

GÜLER YÜZLÜ

TAKİPÇİ

HAYAT SİGORTALARI

Yaşam kaybı ya da önemli hastalıklar riskine karşı bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin maddi güvenceden yoksun kalmalarını poliçe yaptırarak önleyebilirsiniz.

Yıllık Yaşam Sigortası, ek teminatları ile birlikte, yaşamın karşı konulmaz risklerine yönelik bir yol süre ile güvence olmayı hedefleyen hayat sigortası ürünüdür. Senelik düzenlenir.
Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları esas olmak üzere her türlü vefat riski teminat altına alınır.
Ek prim ödenmek sureti ile, kaza neticesi vefat ve maluliyet riski, hastalık sonucu maluliyet riski, kaza sonucu hastane tedavi masrafları da sigortaya dahil edilebilir.
Riskin gerçekleşmesi halinde tazminat ödenir.
Primler yaşa ve teminata göre belirlenir.
Yaş ilerledikçe prim de artar.
18-55 yaş arasındaki herkes bu sigortaya girebilir.Sigortalı sigortasını yenilemek istediği takdirde, her yıl yaşına tekabül eden primi ödemek ve yeni bir sigorta giriş formu düzenlemek sureti ile sigortasını devam ettirebilir, ancak bu süre 65 yaşını geçemez.
Ödemeler, kredi kartı veya banka talimatlı ile kolayca yapılabilir.

Uzun Süreli Yaşam Sigortası
Vefat sigortaları genellikle bir yıl süreli sigortalar olduğundan, sigortalının yıl içerisinde ölüme sürükleyici bir hastalığa yakalanması halinde, müteakip yıl poliçesi yenilenmeyebilmektedir.
Uzun Süreli Vefat Sigortası, istenilen süre için akdolunabilir. Sigortalının, süresi içinde ölüme sürükleyici bir hastalığa yakalanması halinde dahi sigorta güvencesi sigorta bitim tarihine kadar devam etmektedir. Bu şekilde sigortalının vefatı halinde geride kalan ailesi gelecek endişesinden uzak, güvenli yarınlara sahip olabilecektir.
*18-55 yaşları arasında olan herkes, yaş ile sigorta müddeti toplamı
*70 yaşı geçmemek üzere katılabilir.
*Sözleşme Türk Lirası, Amerikan Doları veya EURO’ya endeksli olarak düzenlenebilir.
*Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası
Bazı hastalıklar vardır ki, varlığının teşhisi ile birlikte hayatımızın akışında ciddi değişikliklerle karşı karşıya bırakır insanları… Bu hastalıkla birlikte hayatımıza giren maddi ve manevi zorluklar hastalığın kendisinden daha da çok yorar bizi.
Bu gibi durumlarda yanlız değilsiniz. Maddi ve manevi zorluklarınızı kısmen de olsa azaltacak, sizi düşününen birilerinin yanınızda olduğu bilinciyle biraz da olsa rahatlayacaksınız. Size elimizi “Tehlikeli Hastalıklar” sigortası ile uzatarak, tüm zorluklarda yanınızda olduğumuzu bu ürünle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
“Tehlikeli Hastalıklar Sigortası” ile sizleri tehlikeli hastalıklardan birine yakalanmanız durumunda önceden poliçenizde belirtilen tutarlarda tazminatı ödeyerek maddi yükünüzü kısmen azaltmayı umuyoruz. Bununla birlikte 7 gün 24 saat hizmet veren deneyimli “Tıbbi Personelimiz” kanalı ile kafanızdaki sorulara cevap bularak ve ihtiyaç duyduğunuz tüm durumlarda Tıbbi Danışmanınız olarak gerek organizasyon gerek bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerimizle manevi desteğiniz olacağımızı umuyoruz.

Ferdi Kaza Sigortası

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının kaza sonucu ölümü halinde, lehdarlarına, başta belirlediği vefat tazminatı ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Bir kaza sonucu daimi maluliyet halinde, maluliyet derecesine göre sigortalıya, poliçede belirlediği tutara kadar maluliyet tazminatı ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı

Ferdi Kaza sigorta poliçesi bünyesinde kaza sonucu vefat teminatına ek olarak alınabilir. Sigortalının bir kaza sonucunda, kaza gününden itibaren bir sene içinde tüm hastane ve diğer tedavi masrafları bu teminat bünyesinde değerlendirilir.

Gündelik Tazminat

Kaza Sonucunda Vefat teminatına ek olarak alınabilir. Sigortalı, bir kaza neticesinde çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir.
Bu riskleri hayatınız parçası olarak görüyorsanız ayrıntılı bilgi ve fiyatlandırma için lütfen bize ulaşın.