GÜVENİLİR

İSTİKRARLI

ULAŞILABİLİR

MÜŞTERİ ODAKLI

BİLGİLİ

ETİK

İLKELİ

GÜLER YÜZLÜ

TAKİPÇİ

EV SİGORTALARI

Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası
Teminat Kapsamı
Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası, sadece Tam Kagir (Betonarme) yapılı konut binaları ve bu binaların içinde bulunan eşyalara çok sayıda riziko için tek bir poliçe ile teminat verilebilecek paket poliçedir.

İsteğe Bağlı Ek Teminat DASK Sigorta Kapsamı
27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası’na Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince 27.09. 2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.
Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Sigorta Bedelinin Tespiti
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafınca yayımlanan ve her sene revize edilen Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatnamesinde Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki binaların yapı tarzlarına karşılık gelen metrekare birim maliyetleri belirtilmiştir.
Sigortaya konu taşınmazın brüt metrekaresi (taşınmazın net metrekaresine balkanlar ve bina içinde bulunan ortak alanlardan (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümler, ayrılan ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) sigortalının payına düşen alan ilave edilerek bulunur) ilgili metrekare birim maliyeti ile çarpılarak Zorunlu Deprem Sigortası sigorta bedeline ulaşılır. Ancak bu bedel hiçbir şekilde Talimatnamede belirlenen azami bedelden daha yüksek olamaz.

Komşu veya kiracı mesuliyet sigortası
Sigortalı konutta meydana gelebilecek bir hasardan dolayı komşulara ya da kiracı iseniz evsahibinize yansıyacak hasarlar ve sonrasında oluşacak tazminat taleplerine karşı düzenlenecek poliçedir. Yangın, duman, su hasarları, yangın sırasında itfaiyenin vereceği zararlar gibi teminatları kapsar.